Nový podcast síce po anglicky, ale verím, že toto je cesta pre zistenie minimálne príčiny ALS. Črevo a mozog sú silne prepojené. A máme čoraz viac dôkazov, že to tak je. Preto sa vo funkčnej medicíne pri pokuse porozumieť ALS a iným, vždy berie do úvahy črevo spolu so zvyškom tela. Bohužiaľ, konvenčná medicína rada pozerá na každú časť tela samostatne, čo môže byť dôvod, prečo lekári nevedia liečiť neurologické choroby, ako sú Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a ALS. Vedomie, že črevo ovplyvňuje mozog, a pochopenie ďalekosiahlej úlohy mikrobiómu, viedli hosťa tohto týždňa v podcaste Marka Hymana, aby priblížil neurodegeneratívne ochorenia s úplne novou perspektívou.

Jay Lombard je medzinárodne uznávaný neurológ, autor a hlavný rečník špecializujúci sa na neuroimunologické stavy a lekárske záhady. Lombard spája a integruje biologické, psychologické a existenciálne zložky do svojho holistického liečebného prístupu. Niekto si povie, že šarlatánstvo ale no a čo. Klinické skúsenosti Dr. Lombarda odhalili zaujímavý vzorec: jeden pacient s ALS mal tiež bakteriálne prerastanie tenkého čreva, potom druhý mal ulceratívnu kolitídu, ďalší mal Crohnovu chorobu atď. Začal vidieť spojenie medzi týmito bakteriálnymi nerovnováhami a súvislosť s neurologickými príznakmi. Vypočujte si viac.