Viac ako polovica prípadov ALS má genetickú príčinu a ženy majú väčšie riziko rozvoja choroby

Pacienti s ALS a odumieranie motoneurónov? ÁNO a to v dôsledku zníženej absorbcie a neschopnosti eliminovať toxíny, ktoré napádajú motoneuróny.

PODCAST S NEURÓLOGOM – Príčina ALS môže byť spôsobená baktériami a problémami v črevách

Nový podcast síce po anglicky, ale verím, že toto je cesta pre zistenie minimálne príčiny ALS. Črevo a mozog sú silne prepojené. A máme čoraz viac dôkazov, že to tak je. Preto sa vo funkčnej medicíne pri pokuse porozumieť ALS a iným, vždy berie do úvahy črevo spolu so zvyškom tela.

Mutácie v géne FUS, ovplyvňujú rast a fungovanie axónov motorických neurónov – ukazujú štúdie

ALS je charakterizovaná stratou motorických neurónov, špecializovaných nervových buniek, ktoré kontrolujú funkciu svalov. Motorické neuróny používajú svoje axóny - dlhé, štíhle projekcie nervovej bunky - na posielanie elektrických signálov z centrálneho nervového systému (mozog a miecha) do svalových vlákien.

Čína sa stala šiestou krajinou, ktorá schválila infúznu terapiu liekom EDAVARON pre ALS

Ľudia v Číne s amylotropnou laterálnou sklerózou (ALS) majú konečne ako ďalšia krajina prístup k lieku EDAVARON (okrem iného pod názvami Radicava, Radicut) po schválení Národnou správou zdravotníckych výrobkov a regulačnou agentúrou krajiny.